İmtiyaz Sahibi KORO Reklam Ajansı ve Yeni Medya Platformları

Haber Seçkisi Mustafa Can

Editörler Özge Temli
Cana Örnek
Melih Günel

Yazılım koro dokuziki