23 Aralık 1942
Reisicuhmur dün aşhaneleri ziyaret etti
Reisicuhmur dün aşhaneleri ziyaret etti Reisicuhmur dün aşhaneleri ziyaret etti
07 Mayıs 1984
Bir de zenci tattım!
Bir de zenci tattım
Bir de zenci tattım!