06 Nisan 1988
Ölümsüz insanlar diyarı!..
Ölümsüz insanlar diyarı!.. Ölümsüz insanlar diyarı!..